Sakofall Fastigheter

Välkommen till oss på Sakofall Fastigheter – vi skapar attraktiva bostäder på landsbygden.

Sakofall Bostadsutveckling är verksamma på mindre orter där ett stort behov av nya bostäder finns. För oss är det viktigt skapa trivsamma boendemiljöer som tar hänsyn till platsen och närområdet. Vi skräddarsyr varje projekt så att slutresultatet blir så bra som möjligt.

Vi är en bostadsutvecklare som fokuserar på mindre projekt vilket innebär att vi kan lägga mer tid på att möta kundens behov och önskningar. Allt från önskemål hos kommun till val av inredning från bostadsrättsköpare. Vår styrka gentemot andra aktörer är vår närvaro och delaktighet i projekten. Kvalité framför kvantitet. Vi har bakgrund i både byggnadsteknik och inom fastighetsmäkleri. Detta innebär att samarbetet med köpare, arkitekter, byggentreprenörer samt mäklare fungerar väldigt smidigt då vi har förståelse och kunskap i alla led som finns i processen. Vi brinner för skapandet och för förädlingen av en plats.

Grunden hos oss är att utveckla nya bostäder men vi jobbar även i mindre skala med förvaltning av hyresfastigheter i form av bostäder, kontor och lokaler.